Thư viện của bài

NỮ TƯỚNG

This gallery contains 1 photo.

NỮ TƯỚNG Tác giả : Nam Cung Dao Thể loại : đoản văn, cổ đại, HE Thắng là gì? Thua là gì? Khoảng cách giữa thắng và thua, có xa lắm không? Y không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu Mâu quang lạnh lùng nhìn hàng vạn binh mã đứng dưới cổng thành, tâm chết […]